ບາງບັນຫາທີ່ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເດັດຂາດແກ້ໄຂ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນໃໝ່

  0
  241

  ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງປະຈຳປີ 2023 ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນອກຈາກໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຂະແໜງດັ່ງກ່າວທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານເດັ່ນຫລາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ,

  ຍັງນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາ ໂດຍສະເພາະສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານ ຕ້ອງເດັດຂາດເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ” ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່” .

  ນາຍົກ ເນັ້ນວ່າ: ການສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ ຕ້ອງບຸກທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ, ຄິດໃໝ່, ລຸກໃໝ່, ເຮັດວຽກໃຫ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ, ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນຕື່ມ, ເຂົ້າໃຈສະພາບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນໂດຍອີງ ໃສ່ 3 ຫລັກການທີ່ກໍານົດໃນ

  ວາລະແຫ່ງຊາດຄື ເດັດດ່ຽວ-ເຂັ້ມງວດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ຄືສ້າງຄວາມເປັນນັກວິຊາການ, ສ້າງຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ແລະ ຕົນເອງ. ທັງນີ້ຕ້ອງສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີ

  ຈັນຍາບັນ, ຮັກວິຊາຊີບ, ອົດທົນເສຍສະລະ ແລະປະ ຕິບັດວິໄນດ້ານແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດເປັນກົກເພື່ອລຶບລ້າງປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃຫ້ຂາດໂຕ.

  ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຂະແໜງການມະຫາພາກ ທີ່ຕີຈັງຫວະ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆໃຫ້ລັດຖະບານຮ່ວມຂະແໜງການຕ່າງໆ ຊຶ່ງຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການ

  ແກ້ໄຂ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນປັດໄຈຕັດສິນຕ້ອງມີລະບົບສະຖິຕິທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລົງເຖິງຮາກຖານ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢ່າງໜັກແໜ້ນສາມາດສະເໜີນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການນຳຢ່າງທັນການ, ຕ້ອງສ້າງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆແຕ່ຫົວທີໃຫ້ໂລ່ງລ່ຽນ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

  ເຂົ້າໃຈບົດບາດ-ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກ ສ່ວນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການປະສານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ນໍາໃຊ້ທຸກນະໂຍບາຍແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໂດຍ

  ພື້ນຖານ, ແກ້ໄຂຄວາມກົດດັນດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຜ່ອນເບົາລົງເທື່ອລະກ້າວ; ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວທັງໃນຂະແໜງການເອງ, ຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ແລະ ຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

  ນາຍົກ ເນັ້ນອີກວ່າ: ຕ້ອງປັບປຸງການສ້າງແຜນໃນໄລຍະໃໝ່ເລີ່ມຈາກແຜນປີ 2023 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປໃຫ້ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ ແລະ ມີວິທະຍາສາດຫລາຍຂຶ້ນ, ປະຕິຮູບລະບົບການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະການຈັດບຸລິມະສິດ ແລະ ສຸມໃສ່ໂຄງການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຫັນຜົນໄວດ້ານ

  ເສດຖະກິດທີ່ແທ້ຈິງຄຽງຄູ່ກັບການຈຳກັດໂຄງການທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອບໍໍ່ໃຫ້ສາງໜີ້ສະສົມເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມທັງຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ, ບໍ່ຄືບໜ້າ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແກ່ຍາວເວລາຈັບຈອງໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທີ່, ຖ້າບໍ່ຄືບໜ້າສະເໜີໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫລື ຖາວອນ.

  ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າວິທີການຊໍາລະໜີ້ສິນທີ່ຍັງເຫລືອດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ໃນຂອບເພດານງົບປະມານທີ່ມີແຕ່ລະປີ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ສະພາບຄ່ອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງ ທຶນຂອງລັດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສຸມໃສ່ປັບປຸງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຢ່າງແຂງແຮງເລິກເຊິ່ງ, ແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນການ

  ບໍລິການປະຕູດຽວໃຫ້ໄດ້ໄວ, ຮັດກຸມ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ; ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ 03/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ບຸກທະລຸການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການສະເໜີຂໍລົງທຶນ, ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີຈົນຮອດຂອດ

  ການແຈ້ງຜົນການຄົ້ນ ຄວ້າຢ່າງເປັນລະບົບ. ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມເຂດເສດຖະກິດພິເສດກາຍເປັນກໍາລັງແຮງແທ້ຈິງໃຫ້ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ:

  ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕ້ອງໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດໃຫ້ຮັດກຸມຕາມສັນຍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ການບໍລິການຂອງພາກລັດຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງເຮັດແບບປະຕູດຽວ ແລະ ຄົບຊຸດເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ. ຂະນະທີ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ

  ທີ່ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕ້ອງລົງຕິດ ຕາມ, ກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເອົາການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ, ສະດວກເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າໃນເຂດແຕ່ລະແຫ່ງ.

  ສຳລັບການຮ່ວມມືກັບສາກົນ, ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເສີມຂະຫຍາຍ, ຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າມາໃນຂະບວນການພັດທະນາຕ້ອງມີຈຸດສຸມ, ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເປັນລະບົບ; ຫັນເອົາທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໄປສູ່ການພັດທະນາຄົນ, ສ້າງ

  ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານກາຍເປັນຊ່ຽວຊານ, ນໍາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນແທ້ໆ. ສະເພາະການຮ່ວມມືກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ນັ້ນ ຕ້ອງຖືເປັນບຸລິມະສິດເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ໝາກຜົນຕົວຈິງ. ເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງຜັນຂະຫຍາຍ

  ເນື້ອໃນຖະແຫລງການຮ່ວມລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ, ລາວ-ຫວຽດນາມໃນການສ້າງແຜນແມ່ບົດຮ່ວມກັນ. ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປັບປຸງປ່ຽນແປງປະຕິຮູບແບບແຜນການເຮັດວຽກໃຫ້ວ່ອງໄວ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີແນວຄິດບຸກທະລຸອັນໃໝ່ ແລະ ຈິງໃຈໃນການຮ່ວມມື. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແຕ່ຫົວທີການປະເມີນຜົນໂຄງການທັງ 4 ໄລຍະ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້,

  ເລັ່ງໃສ່ຕິດຕາມ-ກວດກາເປັນປົກກະຕິ ເມື່ອເຫັນແລ້ວກໍຕ້ອງວາງມາດຕະການແກ້ໄຂຖ້າເກີດບັນຫາ, ຖ້າປະຕິບັດໄດ້ດີກໍຕ້ອງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ; ວຽກບໍລິການ, ການປະສານງານໃຫ້ໂລ່ງລ່ຽນ, ວ່ອງໄວແມ່ນບຸລິມະສິດຫລັກໃນທຸກໜ້າວຽກລວມທັງການຫັນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດຮັດ ແຕ່ມີຄຸນນະພາບນັ້ນແມ່ນວຽກທີ່ຕັດສິນທຸກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ

  ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ການເລືອກເຟັ້ນບຸກຄົນທີ່ໂດດເດັ່ນດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດທີ່ໜັກແໜ້ນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຄະນະນໍາຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ.

  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ທຸກຂະແໜງການສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນແທ້ໆໃນພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ, ມີຈິດໃຈຮັກຊາດເສຍສະລະເພື່ອສ່ວນລວມ,

  ຊື່ສັດບໍລິສຸດພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງຈິງຈັງຄືກັນກັບນັກຮົບປະຕິວັດໃນສະໜາມຮົບຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດເມື່ອກ່ອນ ແລະ ສະໜາມຮົບແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນທີ່ປະເທດເຮົາພວມຜະເຊີນໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍປະການ ແລະ ຖືເປັນບາດລ້ຽວທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມກໍາລັງແຮງ ແລະ ມັນສະໝອງ ສຶກສາ-ຄົ້ນ

  ຄວ້າ, ລົງເລິກວິໄຈບັນຫາໃຫ້ລະອຽດໃຫ້ຮູ້ສາເຫດຕົ້ນຕໍແທ້ຈິງ ແລະ ຈະແຈ້ງເພື່ອຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ ສາມັກຄີເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍຕ່າງໆ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃໝ່ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.