1 ປີຜ່ານມາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພິຈາລະນາຄະດີ 10.352 ເລື່ອງ ຕັດສິນຄະດີດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ

  0
  391

  ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2022ນີ້, ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

  ທ່ານ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ພິຈາລະນາຄະດີ ທັງໝົດ 10.352 ເລື່ອງ (ຄ້າງມາແຕ່ທ້າຍ ປີ 2021 ທັງໝົດ 3.323 ເລື່ອງ, ເຂົ້າໃໝ່ປີ 2022 ທັງໝົດ 7.029 ເລື່ອງ) ໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂແລ້ວ 6.851 ເລື່ອງ, ກໍາລັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ (ຍັງຄ້າງ) 3.501 ເລື່ອງ; ການ

  ແກ້ໄຂຄະດີຂັ້ນຕົ້ນ (ສານປະຊາຊົນເຂດ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ, ກັ່ນຕອງການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາສັ່ງຟ້ອງຄະດີຂຶ້ນສານໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈຶ່ງຮັບເອົາມາພິຈາລະນາຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານ ໂດຍສະເພາະຄະດີທີ່ມີໂທດປະຫານຊິວິດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານທຸກຄະດີ.

  ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເອົາໂຈດ-ຈໍາເລີຍ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ, ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ໂຈດ-ຈໍາເລີຍ ໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫລັກຖານ, ເຫດການຂັດແຍ້ງໃນຄະດີ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ໂດຍສະເພາະຄະດີອາຍາຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຖືກຫາ ຫລື ຈໍາເລີຍ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານມີຄໍາເຫັນ

  ໂຕ້ຖຽງຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງກ່ອນສານຈະຕັດສິນລົງໂທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ຮັບການລົງໂທດ, ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ ຫລື ພົ້ນຂໍ້ກ່າວຫາຕາມກົດໝາຍ.

  ໄດ້ລົງກວດກາ, ວັດແທກ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫລັກຖານຢູ່ສະຖານທີ່ຂັດແຍ້ງຕົວຈິງ, ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານທໍາການພິສູດ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ເປັນຈິງຕໍ່ສານ, ມີການປະສານສົມທົບຕາມກົນໄກການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ ເເລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບການລົງຄໍາເຫັນໃນຫ້ອງປະຊຸມລັບຂອງຄະນະສານຕັດສິນໃຫ້ລະອຽດ, ຖືກຕ້ອງ

  ແລະ ຂຽນຄໍາຕັດສິນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ທຸກປະເດັນ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງຄູ່ຄວາມໂດຍມີຫລັກຖານ ແລະ ກົດຫມາຍອ້າງອີງ.

  ຜ່ານການສຸມໃສ່ປະຕິບັດຕົວຈິງມີຜົນສໍາເລັດເປັນຮູບປະທໍາ ສະແດງອອກດັ່ງນີ້: ຄະດີຄ້າງມາແຕ່ປີ 2021 ທັງໝົດ 2.566 ເລື່ອງ (ອາຍາ 899 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 1.084 ເລື່ອງ, ການຄ້າ 262 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 249 ເລື່ອງ, ແຮງງານ 22 ເລື່ອງ, ເດັກ 50 ເລື່ອງ); ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ໃນປີ 2022 ທັງໝົດ 6.044 ເລື່ອງ; ຄະດີລວມທັງໝົດ (ຄ້າງມາ +ເຂົ້າໃຫມ່) 8.610 ເລື່ອງ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ 5.879 ເລື່ອງ.

  ຜ່ານການແກ້ໄຂຄະດີຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວຄູ່ຄວາມໃຊ້ສິດຂໍອຸທອນຕາມກົດໝາຍ 543 ເລື່ອງ, ຄູ່ຄວາມພໍໃຈ ເຫັນດີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5.336 ເລື່ອງ; ຄະດີທີ່ພວມສືບຕໍ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ (ຄະດີຍັງຄ້າງ) 2.731 ເລື່ອງ. ສຳລັບຄະດີທີ່ດໍາເນີນຢູ່ສານຫລາຍກວ່າໝູ່ສາມາດແຍກໄດ້ດັ່ງນີ້: ຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນເຂດ: ຄະດີ

  ອາຍາ ແມ່ນລັກຊັບພົນລະເມືອງ 343 ເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງແມ່ນສັນຍາກູ້ຍືມ 220 ເລື່ອງ, ຄະດີຄອບຄົວຂໍຢ່າຮ້າງ 216 ເລື່ອງ; ຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ຄະດີອາຍາ ແມ່ນຢາເສບຕິດ 2.490 ເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງ ແມ່ນສັນຍາກູ້ຢືມ 20 ເລື່ອງ, ຄະດີການຄ້າ ແມ່ນສັນຍາກູ້ຢືມ 103 ເລື່ອງ, ຄະດີຄອບຄົວ ແມ່ນຂໍຢ່າຮ້າງ 50 ເລື່ອງ, ຄະດີເດັກ ແມ່ນຢາເສບຕິດ 79 ເລື່ອງ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.