ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ

  0
  82

  ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 15 ທັນວາ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

  ທ່ານ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດ  ໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບ ສະບັບທຳອິດປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ  ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບ

  ວຽກງານກວດສອບແຫ່ງລັດ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງການກວດສອບ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ຜົນການກວດສອບໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນແຫ່ງລັດ,

  ປະກອບສ່ວນຈຳກັດການຮົ່ວໄຫຼ, ຊອກເຫັນຕື່ມແຫຼ່ງລາຍຮັບບົ່ມຊ້ອນ, ເກັບກູ້ລາຍຮັບ ທີ່ຕົກຫຼົ່ນ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສົ່ງເສີມຄວາມມີວິໄນທາງງົບປະມານ, ການເງິນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານການເງິນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.

  ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ການກໍານົດເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຮັດກຸມ, ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ການຕີຄວາມໝາຍຕໍ່ບາງເນື້ອໃນ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ ຫຼື ບໍ່ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ, ການກຳນົດສາຍພົວພັນ, ພາລະບົດບາດ

  ລະຫວ່າງອົງ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ບາງອົງການອຳນາດລັດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວພັນກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບຍັງບໍ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ ການນຳໄປ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນເຊັ່ນ:

  1) ມາດຕາ 5 ກ່ຽວກັບຫຼັກການການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບແຫ່ງລັດ ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ; 2) ມາດຕາ 6 ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກຳນົດບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ຮັດກຸມ ເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ມີຂໍ້ຈຳກັດ

  3) ມາດຕາ 10 ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບແຫ່ງລັດ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງ ແລະ ການດັດແກ້ແຜນການກວດສອບ, ໃນກໍລະນີ ມີເຫດການບໍ່ຄາດຄິດບັງເອີນເກີດຂຶ້ນກະທົບໃສ່ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຈຳນວນເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເບື້ອງຕົ້ນ;

  4) ມາດຕາ 16 ກ່ຽວກັບການສ້າງບົດບັນທຶກຜົນການກວດສອບ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວເວລາ, ຄຸນນະພາບຜົນການກວດສອບ ຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນເທົ່າທີ່ຄວນ;

  5) ມາດຕາ 17 ແລະ ມາດຕາ 32 ຂໍ້ 17 ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ສົ່ງບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ຍັງບໍ່ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບປະເພດບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງ ແລະ ສົ່ງ ລວມທັງການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ;

  6) ມາດຕາ 19 ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍ້ທີ 2 ແລະ ຂໍ້ທີ 3 ຍັງກຳນົດເນື້ອໃນບໍ່ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຄາດເຄື່ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ແມ່ນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປັນຜູ້ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ຫຼື ດໍາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ;

  7) ມາດຕາ 26 ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ຍັງມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ບາງເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ບໍ່ຢາກໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ດຳເນີນການກວດສອບ, ເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນການກວດສອບຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ຖືກຈຸດສຸມ;

  ມາດຕາ 27 ກ່ຽວກັບກຳນົດເວລາກວດສອບ ກຳນົດບໍ່ຈະແຈ້ງ, ເຖິງວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດໍາເນີນການກວດສອບ ມີທັງບ່ອນສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ ກໍກໍານົດເວລາກວດສອບແບບຕາຍຕົວ ຫຼື ແບບດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງ 15 ຫາ 30 ວັນ ຕໍ່ໜຶ່ງເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍບໍ່ພຽງພໍ;

  9) ມາດຕາ 51 ກ່ຽວກັບຜູ້ຮ່ວມງານກວດສອບ ຍັງບໍ່ທັນກວມເອົາ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານມາກຳນົດໃຫ້ຮ່ວມງານໄດ້ກັບແຕ່ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ເຊິ່ງດໍາເນີນການກວດສອບແຕ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫຼື ກວດສອບບັນຊີ, ບໍ່ລົງເລິກກວດສອບການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ງົບປະມານ

  ແຫ່ງລັດ, ບໍ່ລົງເລິກ ໃນການກວດສອບດ້ານຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຜູ້ຮ່ວມງານ ຈາກຂະແໜງວິຊາຊີບຕ່າງໆ ໃນການດໍາເນີນການກວດສອບຜົນການຈັດຕັ້ງຕິບັດ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ;

  10) ງົບປະມານຮັບໃຊ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວກວດສອບ ມີຈຳກັດເກີນຄວນ ເຮັດໃຫ້ຂາດເຂີນທຶນຮອນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບແຫ່ງລັດ.

  ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປະກອບມີ XII ພາກເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ພາກ, ມີ 13 ໝວດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ໝວດ ແລະ ມີ 96 ມາດຕາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21 ມາດຕາ. ໃນນັ້ນ ປັບປຸງ 64 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 25 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເນື້ອໃນໄວ້ຄືເກົ່າ 7 ມາດຕາ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.