ຄົບຮອບ 1 ເດືອນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກາດໃຫ້ມີຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາພຽງ 113 ຮ້ານ

  0
  214

  ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022 ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ພຽງ 113 ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນທົ່ວປະເທດ ມີພຽງ 7 ແຂວງເທົ່ານັ້ນຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ຈຳປາສັກ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຖ້າມີການພົບເຫັນຢູ່ແຂວງອື່ນນອກຈາກ7ແຂວງນີ້ແມ່ນ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

  ກໍລະນີຫາກພົບເຫັນການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບໍ່ມີປ້າຍຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນທະນາຄານທຸລະກິດ; ນຳໃຊ້ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ບັນຊີທຸລະກິດອື່ນ ເຂົ້າໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ມີການປະຕິບັດອັດຕາແລກປ່ຽນສູງກວ່າທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຂຶ້ນເປັນ

  ຕົວແທນທ່ານສາມາດແຈ້ງ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ເບີໂທ 021 264 590) ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ດໍາເນີນມາດຕະການຕໍ່ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ. ການຮ່ວມມືຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈິງຈັງ ແມ່ນເປັນການ

  ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ.

  ສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ 1 ເດືອນຜ່ານໄປ ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການປະຕິບັດຂອງພາກລັດ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເປັນແນວໃດ, ຮ້ານແລກປ່ຽນທີ່ຖືກສັ່ງຍຸບ ຫລື ຖອນໃດອະນຸຍາດ ໄດ້ຢຸດເຄື່ອນໄຫວແທ້ບໍ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັ້ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທະນາຄານກຳນົດໃຫ້ ຫຼື ບໍ່, ການສັ່ງຢຸດຮ້ານແລກປ່ຽນມີຜົນດີແນວໃດຕໍ່ອອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວຄືແນວໃດ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເປັນຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ສົງໄສທີ່ສັງຄົມຢາກຮູ້.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.