ເງື່ອນໄຂໃໝ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ -19 ອອກໂຮງໝໍ

  0
  240

  ເງື່ອນໄຂໃໝ່ ສໍາລັບຄົນເຈັບພະຍາດ-19 ອອກໂຮງໝໍ

  ກໍລະນີບໍ່ມີອາການ:1. ໃຫ້ອອກໃນມື້ທີ 10 ນັບແຕ່ມື້ຮູ້ຜົນເປັນບວກ. ຕົວຢ່າງ: ຮູ້ຜົນບວກໃນ ວັນທີ 10/4/2021 ໃຫ້ອອກຈາກສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ໃນວັນທີ 20/4/2021. 2. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັກຕົວເອງຫລັງຈາກອອກໂຮງໝໍ, ສາມາດໃຊ້ຊີວິດປົກ ກະຕິໃນສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງຕາມວິຖີຊີວິດ ແບບໃໝ່.

  3. ຖ້າມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບອື່ນຫລັງຈາກອອກໂຮງໝໍ ແມ່ນໃຫ້ໄປກວດ ຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວໃກ້ເຮືອນທ່ານ.

  ກໍລະນີມີອາການ:1. ໃຫ້ອອກຈາກສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຢ່າງໜ້ອຍ 13 ມື້ (10 ມື້ຫລັງເລີ່ມມີ ອາການ +3 ມື້ທີ່ບໍ່ມີອາການໄຂ້ ແລະ ບໍ່ມີໝວດອາການລະບົບຫາຍໃຈ.2. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັກຕົວເອງຫລັງອອກຈາກໂຮງໝໍ ສາມາດໃຊ້ຊີວິດປົກ ກະຕິໃນສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງຕາມວິຖີຊີວິດ ແບບໃໝ່.

  3. ຖ້າມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບອື່ນຫລັງຈາກອອກໂຮງໝໍ ແມ່ນໃຫ້ໄປກວດ ຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວໃກ້ເຮືອນທ່ານ.

  ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.