ແຊຣເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ…!!! ເຕັກນິກແລະວິທີການປູກ ” ຜັກຫວານ ” ດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດແບບງ່າຍໆໃຫ້ລອດແລະໃຫຍ່ໄວ .

  0
  258

  + ເທັກນິກການປູກຜັກຫວານແບບທຳມະຊາດ
  – ຫາພືດພີ່ລ້ຽງໃຫ້ກັບຕົ້ນຜັກຫວານກ່ອນປູກເຊັ່ນ ພືດຕະກຸນຖົ່ວ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນດອກແຄຈະເປັນພືດພີ່ລ້ຽງໃຫ້ກັບຕົ້ນຜັກຫວານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

  – ກ່ອນປູກເມື່ອໄດ້ກິ່ງພັນມາແລ້ວໃຫ້ຕັດກິ່ງໃຫ້ສັ້ນເຫຼືອປະມານ 45-50 ຊມ
  – ຂຸດຂຸມໃກ້ກັບພືດພີ່ລ້ຽງເຊັ່ນ: ຕົ້ນດອກແຄ, ຕົ້ນຜັກຂະ, ຕົ້ນຕາກົບ ປະມານ 1 ສອກ ຫຼື 30 ຊມ ຂຸດຂຸມໃຫ້ມີຂະໜາດຄວາມກວ້າງປະມານ 1 ຟຸດ

  1. ພວນດິນທີ່ກົ້ນຂຸມໃຫ້ຜຸຜຸ່ຍ
  2. ປະສົມປຸ໋ຍຄອກກັບດິນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວນຳກິ່ງພັນຜັກຫວານມາຕັດຖົງປັກຊຳແບບເບົາມືຫຼືພຽງໃຊ້ຄັດເຕີປາດຖົງໃຫ້ຂາດກໍ່ພໍພຽງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮາກຂາດ ວາງກິ່ງຜັກຫວານຊື່ກາງກົ້ນຂຸມແລ້ວໃຊ້ດິນປົກພໍຫຼວມໆໃຫ້ພໍດີກັບປາກຂຸມ

  3. ນຳໄມ້ໄຜ່ຫຼືໄມ້ທີ່ແຂງແຮງມາມັດກິ່ງບໍ່ໃຫ້ໂຍກຮາກຂອງຜັກຫວານຈະໄດ້ບໍ່ຂາດ
  ເຊືອກຟາງມັດກິ່ງຜັກຫວານບໍ່ໃຫ້ໂຍກ ເສດກິ່ງໝາກພ້າວເພື່ອເປັນຮົ່ມເຫງົາບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນຜັກຫວານຖືກກັບແສງແດດທີ່ຮ້ອນຈັດ

  4. ຫົດນໍ້າພໍໃຫ້ຊຸ່ມພໍບໍ່ໃຫ້ຂາດນໍ້າແຕ່ຢ່າໃຫ້ນໍ້າຂັງ ຫຍ້າແຫ້ງເສດໃບໄມ້ແຫ້ງປົກປາກຂຸມໄດ້ກໍ່ຈະເປັນການດີເພື່ອເປັນການສ້າງປຸ໋ຍໄປໃນຕົວ
  ແລ້ວກໍ່ຖ້າຜົນຜະລິດຈາກຜັກຫວານໄດ້ເລີຍ ຜັກຫວານບໍ່ມັກແດດຮ້ອນຈັດຫາກສວນໃຜມີຕົ້ນດອກແຄຢູ່ກ່ອນ

  ແລ້ວຫຼືວ່າຈະປູກໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະລົງກິ່ງຜັກຫວານຍິ່ງເປັນການດີຕໍ່ການປູກຜັກຫວານ ເພາະໃນຮາກຂອງຕົ້ນດອກແຄມີການຜະລິດປຸ໋ຍໂຟມໂດຍທຳມະຊາດຂອງຕົ້ນເອງ ນອກຈາກຕົ້ນດອກແຄຈະເປັນຮົ່ມເຫງົາໃຫ້ກັບຕົ້ນຜັກ

  ຫວານແລ້ວ ຍັງສາມາດສ້າງປຸ໋ຍ ແລະ ລ້ຽງຕົ້ນຜັກຫວານໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ເປັນຢ່າງດີໂດຍທຳມະໍາດ ຊຶ່ງຈະປະຫຍັດໃນການໃຫ້ປຸ໋ນ ແລະ ຫົດນໍ້າ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.