ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາປະກອບມີຫຍັງແດ່ ໃນກົດໝາຍກີລາ

  0
  759

  ມື້ນີ້ທີມງານໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ໄດ້ນໍາເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ໂດຍມີເຖິງ 112 ມາດຕາ ທີ່ຫາກໍນໍາເອົາມາປະກາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະມາແນະນໍາມາດຕາທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ
  ມີດັ່ງນີ້:

  ພາກທີ VII ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ
  #ຫມວດທີ 1. ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ
  +ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ

  ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແຫນງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
  ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ;
  2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
  3. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.