ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.

  0
  979

  ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ມີຊື່ເປັນທາງການວ່າ ເຜົ່າ ກຣີ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າໂດຍໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ເມື່ອໃດທີ່ຕອງເຫລືອງ ຫລືແຫ້ງຕາຍກໍ່ຈະພາກັນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃຫມ່ ໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນ,

  ສຳລັບອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ກິນເຜືອກ, ມັນ ແລະ ເປືອກໄມ້ແຊ່ນ້ຳແລ້ວປົນນ້ຳເຜິ້ງກິນ, ເຂົາເຈົ້າມີພາສາເປັນຂອງຕົນເອງຊົນເຜົ່ານີ້ມີຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຄຳມ່ວນ ແລະບໍລິຄຳໄຊ

  ແລະນີ້ກໍ່ແມ່ນໝູ່ບ້ານເຜົ່າຕອງເຫລືອງທີ່ທາງພາກລັດໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ຢູ່ທີ່ບ້ານ ນາກະດົກ ແລະບ້ານ ນາທອນ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 200 ກວ່າຄົນ

  ປະມວນພາບ:


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .

  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .


  ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
  .

  Natural of Laos

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.