ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ…!!! ວິທີເຮັດອາຫານສຳລັບ ການລ້ຽງເປັດ-ໄກ່ ເຮັດເອງໄດ້ງ່າຍໆ ປະຢັດຕົ້ນທຶນສຸດໆ.

  0
  1593

  ວິທີເຮັດອາຫານສຳລັບ ການລ້ຽງເປັດ-ໄກ່ ເຮັດເອງໄດ້ງ່າຍໆ ປະຢັດຕົ້ນທຶນ

  1. ສູດອາຫານບຳລຸງເປັດໃຫ້ອອກໄຂ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ + ວັດຖຸອຸປະກອນ – ຕົ້ນກວຍຊອຍໃຫ້ລະອຽດ 50 ກິໂລກຼາມ – ການນໍ້າຕານ ½ ກິໂລກຼາມ – ເກືອ 2-3 ຂີດ ນຳມາໝັກປະສົມກັນໄວ້ 2 ຄືນ ສາມາດນຳມາເປັນອາຫານໄດ້

  + ວິທີເຮັດ
  ໃຫ້ນຳສູດອາຫານບຳລຸງເປັດໃຫ້ອອກໄຂ່ຫຼາຍ 1ກກ ປະສົມຫົວອາຫານ 5 ກິໂລກຼາມ ຮຳ 5 ກິໂລກຼາມ ແລະ ນໍ້າໝັກໝາກໄມ້ສຸກ 3 ບ່ວງໂຕະ ນຳທັງໝົດປະສົມກັນໝັກໄວ້ 1 ຄືນ ແລ້ວນຳໄປໃຫ້ເປັດກິນຕາມປະລິມານທີ່ໃຫ້ອາຫານເປັດໃນແຕ່ລະວັນຈະຊ່ວຍບຳລຸງເປັດໃຫ້ອອກໄຂ່ຫຼາຍ ແລະ ລຸດຕົ້ນທຶນອີກດ້ວຍ

  2. ສູດໝັກແກບລ້ຽງເປັດໄກ່ + ວັດຖຸອຸປະກອນ – ແກບສົດ – ນໍ້າສະອາດ – ນໍ້າໝັກຈຸລິນຊີ ຫຼື ນໍ້າໝັກ EM ທີ່ມີຂາຍທົ່ວໄປ + ວິທີເຮັດ ນຳແກບມາຖອກໃສ່ຖັງໃສ່ນໍ້າໃຫ້ພໍຖ້ວມ ໃສ່ນໍ້າມັກປະມານ 5 ບ່ວງໂຕະ ຈາກນັ້ນຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນໝັກປະໄວ້ປະມານ

  12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໝັກໄວ້ຕອນເຊົ້າໃຫ້ກິນຕອນແລງໃຫ້ກິນໝົດວັນຕໍ່ວັນໂດຍການໃຫ້ປະສົມຮຳ ແລະ ເຂົ້າປຽນ ໂດຍແກບໝັກເອົາທັງນໍ້າ 10 ສ່ວນ ຮຳ 3 ສ່ວນ ເຂົ້າປຽນເລັກໜ້ອຍເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເສດອາຫານຕາມທີ່ມີໃຫ້ເປັດໄກ່ກິນຕາມປົກກະຕິກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີແຂງແຮງບໍ່ເປັນໂລກ

  3. ສູດອາຫານເປັດດ້ວຍຍວກກ້ວຍ + ວັດຖຸອຸປະກອນ – ຕົ້ນກ້ວຍຊອຍລະອຽດ 100 ກກ – ກາກນໍ້າຕານ 3 ກກ ຫຼື ນໍ້າຕານ – ເກືອ 1 ກກ + ວິທີເຮັດ ນຳມາໝັກປະສົມກັນໄວ້ 5-7 ຄືນ ສາມາດນຳມາເປັນອາຫານໄດ້ຕົ້ນກ້ວຍໝັກປະສົມຮຳ 10% ເຂົ້າປຽນ 5% ນໍ້າໝັກ 3-5 ບ່ວງໂຕະ

  ປະສົມກັນແລ້ວນຳໄປເກືອເປັດໄກ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີແຂງແຮງບໍ່ເປັນໂລກ ແລະ ຂີ້ສັດຈະບໍ່ມີກິ່ນເໝັນແລະຍັງນຳສູດອາຫານນີ້ໄປບຳລຸງເປັດໃຫ້ອອກໄຂ່ໄດ້ຫຼາຍອີກດ້ວຍການປະສົມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ 1 ກກ ຫົວອາຫານ 5 ກກ

  ຮຳ 5 ກກ ແລະ ນໍ້າໝັກໝາກໄມ້ສຸກ 3 ບ່ວງໂຕະ ຫຼື ນໍ້າ EM ທີ່ມີຂາຍຕາມຮ້ານກະເສດທົ່ວໄປ ນຳທັງໝົດປະສົມກັນໝັກປະໄວ້ 1 ຄືນ ແລ້ວນຳໄປໃຫ້ເປັດກິນຕາມປະລິມານທີ່ໃຫ້ອາຫານເປັດໄກ່ໃນແຕ່ລະວັນຊ່ວຍບຳລຸງເປັດໄກ່ໃຫ້ອອກໄຂ່ຫຼາຍ ແລະ ໄຂ່ແດງມີສີງາມໜ່ວຍໃຫຍ່ ແລະ ລຸດຕົ້ນທຶນອີກດ້ວຍ

  4. ສູດບຳລຸງເປັດໄກ່ໃຫ້ອອກໄຂ່ຫຼາຍໜ່ວຍໃຫຍ່ + ວັດຖຸອຸປະກອນ – ເສດປາ + ເສດອາຫານ ຫຼື ໃຊ້ 2 ສ່ວນ – ກາກໝາກພ້າວ 1 ສ່ວນ – ອາຫານໝູ 1 ສ່ວນ

  + ວິທີເຮັດ
  ເລີ່ມຈາກນຳສ່ວນປະສົມທັງໝົດມາຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວໃສ່ນໍ້າລົງໄປພໍຖ້ວມ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ແຫຼວຈົນເກີນໄປເມື່ອສ່ວນປະສົມເຂົ້າກັນດີແລ້ວແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນກໍ່ສາມາດນຳໄປໃຫ້ເປັດກິນໄດ້

  ໝາຍຫເດ: ການລ້ຽງເປັດເທບທີ່ໃຊ້ສູດອາຫານດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເວລາລ້ຽງປະມານ 2 ເດືອນເຄິ່ງ – 3 ເດືອນ ກໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້ແລ້ວອີກທັງຍັງລຸດຕົ້ນທຶນໃນການລ້ຽງອີກດ້ວຍ

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.