ງ່າຍກ່ອນປອກກ້ວຍ…!!! 2 ວິທີ ລວກຫອຍແຄງ ໃຫ້ແກະງ່າຍ ຕ້ອງເຮັດຕາມນີ້.

  0
  581

  2 ວິທີ ລວກຫອຍແຄງໃຫ້ແກະງ່າຍ ທີ່ໃຜໆກໍ່ເຮັດໄດ້ຢູ່ບ້ານກັບຄອບຄົວ ຕ້ອງເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  1. ເອົານ້ຳຂື້ນເຕົາໄຟແລ້ວຖ້າໃຫ້ຝົດດີໆກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຖອກລົງຊາມ ທີ່ມີຫອຍແຄງທີກ້ຽມໄວ້ຈົນຖ້ວມ ຈາກນັ້ນສັງເກດເບີ່ງຟ໋ອດນ້ຳ

  ທີ່ຝົດ ເມື່ອມັນເຊົາຝົດແລ້ວຕັກຫອຍຂື້ນມາໃສ່ນ້ຳເຢັນປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຫອຍແຄງທີ່ເກະງ່າຍ ແນ່ນອນ

  2. ເອົານ້ຳຂື້ນເຕົາໄຟແລ້ວຖ້າໃຫ້ຝົດດີໆກ່ອນ ແລ້ວເອົານ້ຳສົມສາຍຊູປະມານ 1 ປວງ ຖອກລົງໄປໃນນ້ຳທີກຳລັງຈະຝົດຫຼືຝົດພໍດີ

  ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວເຮົາກໍ່ນຳເອົາຫອຍແຄງລົງລວກປະໄວ້ປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຫອຍແຄງທີ່ເກະງ່າຍ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.